Відділ освіти Жашківської міської ради

Всеукраїнські педагогічні читання з проблеми «Олександр Захаренко у діалозі з сьогоденням

        Повідомляємо, що відповідно до річного плану комунального навчального закладу «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» проводяться Всеукраїнські педагогічні читання з проблеми «Олександр Захаренко у діалозі з сьогоденням».

         Звертаємо увагу на те, що захід проводиться у форматі інтернет-конференції.

Для розгляду пропонуються такі питання:

  1. Новаторська педагогіка О.Захаренка в контексті ідей Нової української школи.
  2. Діяльнісний підхід у навчанні й вихованні – основоположна ідея педагогіки О.Захаренка.
  3. Діти, батьки, вчителі: нові форми співпраці на сучасному етапі.
  4. Соціокультурне середовище освітнього закладу як джерело розвитку особистості.
  5. Умотивований учитель: який він?

 

       Матеріали для участі в інтернет-конференції просимо надіслати не пізніше 30 травня 2018 року на адресу: olga-krutenko@ukr.net. Редколегія залишає за собою право відбору надісланих матеріалів при підготовці збірника до друку.

Вимоги до оформлення матеріалів:

-   назву файлу давати за прізвищем автора латинськими літерами (наприклад: Sydorenko);

-   шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, абзац – 1 см, всі поля – 2 см, редактор Word;

-   обсяг статті – до 12 сторінок формату А-4;

-   назва матеріалу не повинна дублювати назву обраного питання;« повернутися до списку оголошень