Відділ освіти Жашківської міської ради

Інтернет - семінару «Інтеграція предметів природничоматематичного циклу»

        Повідомляємо, що відповідно до річного плану на Черкаському освітянському порталі (сайті КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради») буде проходити Інтернет - семінар для вчителів математики на тему «Інтеграція предметів природничо-математичного циклу».

       До участі в Інтернет - семінарі запрошуються вчителі природничо-математичного напряму викладання, які мають теоретичні напрацювання або досвід роботи із зазначеної проблеми.

Для обговорення пропонуються такі питання:

Елементи STEM-освіти на уроках як засіб інтеграції у навчанні.

Особливості організації інтегрованих уроків.

Популяризація фізики і хімії як експериментальних наук з інтегрованими завданнями.

Приклади застосування інтегрованих уроків, проєктів (з власного досвіду) тощо.

Етапи впровадження STEАM-освіти при викладанні природничих наук

Матеріали (власні методичні розробки, статті) просимо надсилати на електронну адресу severinova2016@ukr.net з позначкою «Інтернет-семінар» не пізніше 25 листопада 2020 року.

Матеріали Інтернет-семінару будуть розміщені до 05 грудня 2020 року на Черкаському освітянському порталі (у розділі «Конференції, семінари. – Інформація про проведення Інтернетзаходів). Крім того, планується випуск окремої збірки. Учасники Інтернет-семінару, матеріали яких будуть розміщені на сайті, отримають сертифікати.

Вимоги до оформлення матеріалів: шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1; всі поля – 2 см, редактор Word.

У першому рядку – прізвище, ім’я та по батькові (повністю) автора (напівжирними літерами), посада, повна назва закладу освіти.

На наступному рядку друкується назва матеріалу (відцентрована, великими напівжирними літерами). Звертаємо увагу: в оголошенні подані напрямки, а не назви статей! Назва статті не повинна дублювати запропоновані питання. Через півтора рядка подати коротку анотацію матеріалу (2-3 речення) (короткий виклад змісту статті), далі - основний текст.

Після тексту обов’язково подається список використаних джерел. Посилання на джерела – у квадратних дужках за таким зразком [5, с. 75] – перша цифра – порядок джерела в списку літератури, а друга – номер сторінки. Загальний обсяг матеріалів 5-7 сторінок.

Автори матеріалів несуть відповідальність за зміст і достовірність поданих матеріалів. Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають зазначеним вимогам.« повернутися до списку оголошень