Відділ освіти Жашківської міської ради

Інтернет-конференція «Досвід педагогів-новаторів у моїй професійній діяльності»

Відповідно до плану роботи КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» у рамках роботи віртуальної школи професійного становлення молодого вчителя  з 11 по 14 травня 2020 року проходитиме Інтернет-конференція «Досвід педагогів-новаторів у моїй професійній діяльності».

У статтях учасники розглядають такі питання:

1 Новаторський досвід одного з педагогів-новаторів (Ушинський К., Амонашвілі Ш., Гузик М., Лисенкова С., Захаренко О., Шаталов В.).

2 Найвідоміші праці педагогів-новаторів.

3 Використання досвіду педагогів-новаторів у професійній діяльності.

Статті та заявки (Додаток 1) для участі в інтернет-конференції просимо надсилати до 11 травня 2020 року на електронну скриньку  toma20101959@gmail.com

 

Матеріали інтернет-конференції будуть розміщені 18 травня  2020 року на сайті КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» http://oipopp.ed-sp.net (у розділі «Конференції, семінари», підрозділі «Інформація про результати проведення Інтернет-заходів»), а також на сайті віртуальної школи молодого учителя в розділі «Інтернет-заходи».  Крім цього, планується випуск електронної збірки матеріалів Інтернет-конференції.

Учасники інтернет-конференції, статті яких будуть розміщені на сайті, отримають сертифікат (3 години, 0,1 кредиту ЄКТС ).

Вимоги до оформлення статті: шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал –1,5,  всі поля – 2 см, редактор Word 97-2003. 

На першому рядку у правому куті – ініціали та прізвище автора, посада та місце роботи (напівжирними літерами). На наступному рядку друкується назва статті (відцентрована, великими напівжирними літерами). Через півтора рядка – основний текст статті. Після тексту статті обов’язково подається список використаних джерел. Посилання на джерела – у квадратних дужках за таким зразком [3, с. 136], де перша цифра – порядок джерела у списку літератури, а друга – номер сторінки. Загальний обсяг статті 5–8 сторінок.

Автори статей несуть відповідальність за зміст і достовірність поданих матеріалів. Редакційна колегія залишає за собою право редагувати і не друкувати ті статті, які не відповідають зазначеним вимогам.

Відповідальна особа: Надія Розіна, методист лабораторії розвитку освіти та педагогічних інновацій КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР», кандидат педагогічних наук;

номер моб. тел:0671985842

З повагою

 Ректор інституту                                                                Наталя Чепурна

ДОДАТОК 1

 

ЗАЯВКА

на участь в інтернет-конференції

 «Досвід педагогів-новаторів у моїй професійній діяльності»

 

1. Прізвище, ім’я, по батькові учасника

 

2. Посада, місце роботи (повністю)

 

3. Назва статті

 

4. Електронна адреса учасника (e-mail)

 

5. Контактні телефони (роб., моб.)

 

 

 « повернутися до списку оголошень