Відділ освіти Жашківської міської ради

Дошкільна освіта

        Організація роботи дошкільних закладів освіти спрямована на реалізацію основних завдань для забезпечення якісної та доступної освіти. Збережено мережу дошкільних навчальних закладів, їх діє  8 , в яких функціонує 33 групи, охоплено 721 дітей, що становить 77% від загальної кількості дітей дошкільного віку. Передбачено обов’язковість дошкільної освіти дітей п’ятирічного віку. У 2018 - 2019 навчальному році у ЗДО виховуються 184 дітей 5 року життя. На сто місць виховуються 128 дітей. Черги на влаштування дітей у дошкільні навчальні заклади немає.

       Всі заклади укомплектовані педагогічним та обслуговуючим персоналом. Освітній процес здійснюють 83 педагогічних працівників, з яких 33 (52%) мають вищу педагогічну та дошкільну освіту, 50 (48%) – середньо – спеціальну.

       На сьогодні всі заклади дошкільної освіти забезпечені комп’ютерною технікою для адміністративної роботи та  підключені до мережі Інтернет.

       У всіх закладах створено сприятливі умови для перебування, виховання і розвитку дітей шляхом осучаснення матеріально – технічного обладнання закладів. Належна увага приділена створенню в групових осередках предметно-ігрового середовища, яке б задовольняло потреби вихованців та відповідало вимогам Базового компоненту дошкільної освіти, програми «Дитина» за якою будуть працювати заклади освіти у 2018 – 2019 н.р..

       На харчування однієї дитини в день заплановано  33 грн.. Фізіологічні норми харчування по основних продуктах виконано на 98%.

       Медичне забезпечення на належному рівні, у всіх  дошкільних закладах освіти працюють медичні сестри.

       Зусилля відділу освіти Жашківської міської ради та директорів дошкільних закладів спрямовані на удосконалення матеріально – технічної бази, збільшення контингенту вихованців, покращення умов виховання дітей,  виховання здорової та компетентної особистості.